}

niedziela, 2 czerwca 2013

GDAŃSK - Danzig

Historia miasta - W X wieku Mieszko I przyłączył do Polski Pomorze Wschodnie z Gdańskiem i Zachodnie ze Szczecinem i Kołobrzegiem.
W 997 roku w mieście przebywał w drodze do Prus święty Wojciech. Po zwycięskiej wojnie z Pomorzanami Bolesław III Krzywousty odzyskał dla Polski całe Pomorze Zachodnie i zdobył Pomorze Przednie.
W latach 1217 i 1227 miały miejsce wyprawy pomorskie Leszka Białego i ustanowiono zwierzchność Polski nad Pomorzem Gdańskim. Po objęciu rządów na Pomorzu Gdańskim przez Świętopełka II, nastąpił okres uniezależnienia się regionu.
W 1263 miasto otrzymało prawa miejskie wzorowane na prawie lubeckim.
W roku 1271 Brandenburczycy zajęli miasto. Mściwój II dzięki pomocy Bolesława Pobożnego odzyskał miasto szturmem w 1272 roku. 15 lutego 1282 w wyniku układu w Kępnie władca Wielkopolski, Przemysł II, uzyskał zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim......
..więcej TU ! !
Kościół św. Katarzyny – najstarszy kościół parafialny na Starym Mieście w Gdańsku. Powstał w latach 1227–1239. Jego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.
Historia: W 1298 roku Władysław Łokietek sprawował w kościele sądy. 
Podczas walk o Gdańsk w 1945 r. pożar zniszczył dachy, hełm na wieży i część sklepień. W 1953 roku runął podczas sztormu szczyt wschodni nawy południowej prezbiterium. Wkrótce rozpoczęto trwającą kilkadziesiąt lat odbudowę.
Do 1958 roku odtworzono część korpusu, szczyty nad prezbiterium i w kaplicach południowych.
W 1967 r. ukończono nawę kościoła. Sklepienia naw bocznych zrekonstruowano w latach 1971 - 1973.
W latach 1974-1979 przeprowadzono rekonstrukcję hełm wieżowego. Pozostałą cześć sklepień zrekonstruowano w latach 1980 - 1982.
W kościele mieści się Muzeum Zegarów Wieżowych, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
W 2011 roku zainstalowano tu pierwszy na świecie zegar pulsarowy.
22 maja 2006 roku doszło do kolejnego dużego pożaru kościoła, w wyniku którego zawalił się dach, który oparł się na stropie kościoła, dzięki czemu nie zajęło się wnętrze świątyni.
Zagrożoną zawaleniem wieżę kościoła uratowano. 
Ratusz Głównego Miasta
Jest to gotycko-renesansowa budowla, usytuowana na styku ulicy Długiej i Długiego Targu, która dominuje nad panoramą Drogi Królewskiej, najbardziej reprezentacyjnego traktu tej części miasta. W ratuszu Głównego Miasta mieści się Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
Fontanna Neptuna – zlokalizować ją można na Długim Targu przed wejściem do Dworu Artusa.
Ciekawostka: uruchomienie fontanny nastąpiło dopiero w 1633 !
Jarmark św. Dominika 
Jarmarku liczy 750 lat, odkąd został on ustanowiony bullą papieską Aleksandra IV w 1260 roku na wniosek zakonu Dominikanów. Impreza ta miała na celu nakłonienie wiernych do uczestnictwa we mszy odpustowej 4 sierpnia w dzień św. Dominika, dzięki której można było otrzymać 100 dni zwolnienia z czyśćca.
O godz. 12:00 rozbrzmiewały dzwony obwieszczające rozpoczęcie Jarmarku na placu Dominikańskim.
Ludowy festyn pierwotnie służył nabożnym modłom i zabawie,
a później przekształcił się w imprezę handlowo-kulturalną o dużym znaczeniu dla miasta.
..a dziś;) 
..można kupić wspaniałe rękodzieła....

Brak komentarzy: