}

poniedziałek, 22 lipca 2013

Berga Śląska...

Berga to wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką. 
Hałdy są nieużytkami. Usypane są z nieposzukiwanych surowców i większość z nich stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego przez wiele lat, z tego względu prowadzona jest ich rekultywacja i zagospodarowanie, w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania.
Hałda w Rydułtowach – hałda odpadów po kopalnianych w Rydułtowach. Powstała przy kopalni Rydułtowy. 
W 2007 została jej nadana nazwa "Szarlota".
Jest jedną z najwyższych hałd w Europie – od podstawy mierzy ok. 134 metry, szczyt znajduje się ok. 407 m n.p.m. Zajmuje powierzchnię 37 hektarów i ma objętość 13,3 mln m³.
Jest częściowo pokryta roślinnością, stanowi dominujący element krajobrazu okolicy.

Brak komentarzy: