}

piątek, 16 sierpnia 2013

LUBOMIA - Wielikąt

.. jest to kompleks stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego „Wielikąt”, wraz z otaczającymi polami i łąkami. 
Kompleks składa się z 9-ciu większych i kilkunastu małych stawów. Jego łączna powierzchnia wynosi 636,5 ha (zbiorniki wodne zajmują 370,5 ha). 
Wzdłuż większości grobli występują szuwary, najczęściej szerokości 2-4 m, a niekiedy do 50 m szerokości. Główną masę roślinności wynurzonej stanowi trzcina pospolita, a następnie pałki – szerokolistna i wąskolistna. 
Występuje tu także rzadki kosaciec żółty. 
Groble otaczające zbiorniki porośniete są drzewami liściastymi: dęby szypułkowe, klony – zwyczajne i jawory, brzozy brodawkowate, topole czarne, osiki, graby oraz olchy czarne.
Stare jawory i klony rosną też wzdłuż drogi polnej łączącej dwa przysiółki – Wielikąt z Grabówką. Oprócz tego od strony wschodniej przylegają do ogroblowania pasy starego zadrzewienia (głównie olsza) o łącznej powierzchni około 7 ha. Wśród występujących w „Wielikącie” krzewów przeważają wierzby – biała, krucha i szara, bez czarny, tarnina, dzika róża, jeżyna popielica, a także kalina koralowa i kruszyna pospolita. 
Woda do napełniania i zasilania stawów pochodzi z potoków Syrynka i Lubomka. Przez środek kompleksu stawów przebiega kolejowa linia towarowa. W odległości około 450 m na zachód od stawów przepływa Odra.
Kompleks stawów stwarza unikatowe warunki dla bytowania i rozrodu ptactwa wodnego.  Został zaliczony do najcenniejszych akwenów Śląska. 
..dla zainteresowanych więcej TU ! !

Brak komentarzy: