}

sobota, 14 września 2013

Deszczowy weekend...

Je­sienią gdy za ok­nem deszcz stu­ka w pa­rapet,
 a nos­talgia wkra­da do ser­ca, 
aby się og­rzać sięgnij do kuf­ra z marzeniami. ~ annakBrak komentarzy: