}

wtorek, 11 lutego 2014

Kartka urodzinowA... motyle!W źdźble tra­wy od­na­lazłem sens is­tnienia…
w prze­latującym mo­tylu od­kryłem wrażli­wość swo­jej duszy…
w człowieku miłość uka­zała mi swo­je piękno…

Brak komentarzy: