}

niedziela, 30 czerwca 2013

Jelenia Góra ~ Hirschberg im Riesengebirge

Brak komentarzy:
 Ratusz
ul. Konopnicka 
Kościół pw Św. Erazma i Pankracego
Został wybudowany w XV stuleciu i przebudowany w XVI i XVII wieku. Dokładna data powstania świątyni niestety nie jest znana. Podobno spłonął w 1303 r. i został odbudowany w następnym wieku. Ma gotycki wygląd.

sobota, 29 czerwca 2013

Chustecznik w kolorach blue...

Brak komentarzy:
..bo niebo ma od cienie koloru błękitnego!
Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. ~ Alan Rickmanpiątek, 21 czerwca 2013

Motyw kwiatów Hortensji w odcieniach fioletu i blue..

Brak komentarzy:
Hortensje, .. czy ktoś się zastanawiał ile kolorów posiada ten kwiat? Ostatnio widziałam w jakimś markecie budowlanym - Hortensję w odcieniu niebieskiego chabru...


środa, 19 czerwca 2013

niedziela, 16 czerwca 2013

Kwiatowo..

Brak komentarzy:
.. chustecznik kwiatami usłany;)
Propozycja ozdobienia skrzyneczki przyszła nagle.. ciągle padał deszcz.. więc chciałam uzyskać coś wesołego..
Czy udało mi się..?!


niedziela, 2 czerwca 2013

GDAŃSK - Danzig

Brak komentarzy:
Historia miasta - W X wieku Mieszko I przyłączył do Polski Pomorze Wschodnie z Gdańskiem i Zachodnie ze Szczecinem i Kołobrzegiem.
W 997 roku w mieście przebywał w drodze do Prus święty Wojciech. Po zwycięskiej wojnie z Pomorzanami Bolesław III Krzywousty odzyskał dla Polski całe Pomorze Zachodnie i zdobył Pomorze Przednie.
W latach 1217 i 1227 miały miejsce wyprawy pomorskie Leszka Białego i ustanowiono zwierzchność Polski nad Pomorzem Gdańskim. Po objęciu rządów na Pomorzu Gdańskim przez Świętopełka II, nastąpił okres uniezależnienia się regionu.
W 1263 miasto otrzymało prawa miejskie wzorowane na prawie lubeckim.
W roku 1271 Brandenburczycy zajęli miasto. Mściwój II dzięki pomocy Bolesława Pobożnego odzyskał miasto szturmem w 1272 roku. 15 lutego 1282 w wyniku układu w Kępnie władca Wielkopolski, Przemysł II, uzyskał zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim......
..więcej TU ! !
Kościół św. Katarzyny – najstarszy kościół parafialny na Starym Mieście w Gdańsku. Powstał w latach 1227–1239. Jego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.
Historia: W 1298 roku Władysław Łokietek sprawował w kościele sądy. 
Podczas walk o Gdańsk w 1945 r. pożar zniszczył dachy, hełm na wieży i część sklepień. W 1953 roku runął podczas sztormu szczyt wschodni nawy południowej prezbiterium. Wkrótce rozpoczęto trwającą kilkadziesiąt lat odbudowę.
Do 1958 roku odtworzono część korpusu, szczyty nad prezbiterium i w kaplicach południowych.
W 1967 r. ukończono nawę kościoła. Sklepienia naw bocznych zrekonstruowano w latach 1971 - 1973.
W latach 1974-1979 przeprowadzono rekonstrukcję hełm wieżowego. Pozostałą cześć sklepień zrekonstruowano w latach 1980 - 1982.
W kościele mieści się Muzeum Zegarów Wieżowych, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
W 2011 roku zainstalowano tu pierwszy na świecie zegar pulsarowy.
22 maja 2006 roku doszło do kolejnego dużego pożaru kościoła, w wyniku którego zawalił się dach, który oparł się na stropie kościoła, dzięki czemu nie zajęło się wnętrze świątyni.
Zagrożoną zawaleniem wieżę kościoła uratowano. 
Ratusz Głównego Miasta
Jest to gotycko-renesansowa budowla, usytuowana na styku ulicy Długiej i Długiego Targu, która dominuje nad panoramą Drogi Królewskiej, najbardziej reprezentacyjnego traktu tej części miasta. W ratuszu Głównego Miasta mieści się Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
Fontanna Neptuna – zlokalizować ją można na Długim Targu przed wejściem do Dworu Artusa.
Ciekawostka: uruchomienie fontanny nastąpiło dopiero w 1633 !
Jarmark św. Dominika 
Jarmarku liczy 750 lat, odkąd został on ustanowiony bullą papieską Aleksandra IV w 1260 roku na wniosek zakonu Dominikanów. Impreza ta miała na celu nakłonienie wiernych do uczestnictwa we mszy odpustowej 4 sierpnia w dzień św. Dominika, dzięki której można było otrzymać 100 dni zwolnienia z czyśćca.
O godz. 12:00 rozbrzmiewały dzwony obwieszczające rozpoczęcie Jarmarku na placu Dominikańskim.
Ludowy festyn pierwotnie służył nabożnym modłom i zabawie,
a później przekształcił się w imprezę handlowo-kulturalną o dużym znaczeniu dla miasta.
..a dziś;) 
..można kupić wspaniałe rękodzieła....