}

sobota, 29 czerwca 2013

Chustecznik w kolorach blue...

Brak komentarzy:
..bo niebo ma od cienie koloru błękitnego!
Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. ~ Alan Rickmanpiątek, 21 czerwca 2013

Motyw kwiatów Hortensji w odcieniach fioletu i blue..

Brak komentarzy:
Hortensje, .. czy ktoś się zastanawiał ile kolorów posiada ten kwiat? Ostatnio widziałam w jakimś markecie budowlanym - Hortensję w odcieniu niebieskiego chabru...


środa, 19 czerwca 2013

niedziela, 16 czerwca 2013

Kwiatowo..

Brak komentarzy:
.. chustecznik kwiatami usłany;)
Propozycja ozdobienia skrzyneczki przyszła nagle.. ciągle padał deszcz.. więc chciałam uzyskać coś wesołego..
Czy udało mi się..?!