}

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Skrzynka na winko .. i ZIMA

1 komentarz:

Wszyscy wiemy, że zimowy pejzaż pól i lasów, 
suto przyprószonych śniegiem, wiosną staje się nie do poznania. 
I nikt nawet nie przy puszcza, 
że podobne procesy zachodzą w nas samych.
Arthur Golden ~ Wyznania gejszy


 Lubię pejzaże zimowe...pejzaże oprószone sztucznym śniegiem..

czwartek, 23 stycznia 2014

..kocham;)

Brak komentarzy:

 – Powiedz mi, jak mnie kochasz.
– Powiem.
– Więc?
– Kocham cię w słońcu. I przy blasku świecy.
Kocham cię w kapeluszu i w berecie.
W wielkim wietrze na szosie i na koncercie.
W bzach i w brzozach, i w malinach i w klonach.
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie -
nawet wtedy gdy ci łyżka spadnie.
Rozmowa liryczna ~ Konstanty Ildefons Gałczyński wtorek, 14 stycznia 2014

..i tak minęły kolejne ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA......

Brak komentarzy:

.. nie lubię daty 14, 5, 23 bo zawsze musi się coś wydarzyć...
Dzień w pracy miałam bardzo ciężki.. nie rozumie ludzi, którzy na proste pytania reagują agresją... a może to metoda obronna... 
człowiek, może mieć serdecznie dość wszystkiego co kogo otacza...


hm, kolejny pamiętnik mego życia..


Mi­ja czas, czy te­go chcesz

Czy też te­go nie? 


Z każdą se­kundą ... Upływają nam la­ta

Nic nie zro­bisz z tą ... Nieubłaganą siłą

I już wiesz od małola­ta ... Że każdy um­rzeć mu­si

I czy wie­rzysz w Bo­ga ... Czy też nie?

To i tak do­pad­nie Cię ... Ale ni­kogo straszyć nie będę 

Naszło tyl­ko tak mnie po pros­tu ... Na od­wie­czną ref­lek­sję

Że:
„Życie, choć piękne tak kruche jest
Wys­tar­czy jed­na chwi­la by zga­sić je”

I właśnie, dla­tego też
Kochaj in­nych ile tyl­ko chcesz
Poz­wa­laj in­nym by Kocha­li Cięponiedziałek, 6 stycznia 2014

Łubowice - LUBOWITZ

Brak komentarzy:
Ruiny zamku - pałacu w Łubowicach.
Zamek wybudowany został prawdopodobnie w XVIII wieku. Został zniszczony w 1945 roku. Budowla należała do rodziny miejscowego poety Josepha von Eichendorffa wraz z przylegającym zabytkowym parkiem przypałacowy i z zachowaną do dziś grabową aleją – zwaną zwyczajowo "Zajęczą".
Aleja Zajęcza.
Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff
ur. 10 marca 1788r. w Łubowicach (wówczas Lubowitz) koło Raciborza na Górnym Śląsku,
zm. 26.11.1857r. w Nysie wówczas Neisse)) na Górnym Śląsku – poeta niemiecki epoki romantyzmu.
Studiował prawo. Brał udział w wojnach napoleońskich przeciw Francji. Następnie był urzędnikiem państwa pruskiego.
W sąsiedztwie zamku znajduje się stary cmentarz, na którym odnaleźć można grób zmarłych rodziców poety. Cmentarz odnowiono w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, zebrano w alei kilkanaście ocalałych nagrobków, płyt nagrobnych i rzeźb oraz ustawiono obelisk z płaskorzeźbioną podobizną Josepha von Eichendorffa.

niedziela, 5 stycznia 2014

Zimowy pejzaż...

Brak komentarzy:
* * *
..namalowany słońcem 
pejzaż złotawej jesieni
ubrany w mgliste poranki
w brązy czerwienie żółcie i w beże...
Jesienny pejzaż ~ Robert Kruk, 11.12.2007r.


środa, 1 stycznia 2014

Rok 2014....

Brak komentarzy:


....mamy nowy roczek 2014
życzę wszystkim odwiedzającym Moją Venę,
aby nowy rok dla Was był szczęśliwy.. radosny;)

.. abyście pamiętali te słowa:

Kiedy się cze­goś prag­nie, 
wte­dy cały wszechświat sprzy­sięga się, 
byśmy mog­li spełnić nasze marzenie. ~ Paulo Coelho