}

poniedziałek, 7 maja 2012

Happiness....






... buszując po necie nadknęłam się na wiersz pt.: "Fiołki" autorstwa Nutki67...

Czytając słowa wiersza.. odzwierciedlają moją krainę marzeń, gdzie jest miejsce na ukwieconą łąkę, gdzie cisza, a w oddali ćwierkot ptaków... 
..no i w ten sposób zaczęłam sezon urlopowy... hura!!!
..a co będę robiła przez kolejne 10 dni?!
hm, .....napewno będzie ciężko;))



Cho­ciaż do­koła jeszcze zima,
Ja z wiosen­ny­mi marzeniami
Podróż da­leką rozpoczynam.
Wędruję nocą, bo tak lepiej;
Księżyc so­natę gra liryczną,
Gwiaz­dy dziś światło dają ciepłe
Dla mej podróży romantycznej.
Idę przez łąki ukwiecone,
Do­koła tyl­ko piękne rzeczy,
A mo­je ser­ce oszalało…
Czy znów się całe pokaleczy?
Cze­kałam bar­dzo tej podróży,
Wróżyłam z fusów, z tęczy, z gwiazd…
Ktoś mo­je wróżby czymś poprószył,
Muszę pocze­kać, co po­wie czas.
A prze­cież pachnie tu fiołkami
(Z fiołka­mi bar­dzo mi do twarzy)
Roz­ma­wiam na­wet już z duchami,
Bo one wiedzą, co się zdarzy.
I cho­ciaż wiedzą nic nie mówią,
Nie można wszakże zmieniać losu,
Mnie w gar­dle głos głębo­ko uwiązł,
Nie chcę ko­lej­nych dos­tać ciosów... 









Brak komentarzy: