}

środa, 28 czerwca 2017

Pustynia Błędowska - Klucze

Pustynia Błędowska nazywają "Polską Saharą". Jest to największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Jest to zarazem największy w Europie obszar występowania piasków śródlądowych.
Położenie: 
od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. 
Wielkość: 
długość pustyni to około 10 km, a szerokość do 4 km. 
..więcej info klik TU;)
Legenda mówi...
że Pustynia Błędowska powstała z piasków znad... Bałtyku. 
Jeszcze w latach 20-tych ubiegłego wieku można było zaobserwować tu zjawisko fatamorgany.
Choć dziś otwarte połacie piasku pokrywają już tylko niewielką jej część, Pustynia Błędowska nadal jest interesującym obszarem dla geografów, przyrodników i turystów. 
  ..można zjeść Nad Rozlewiskiem;)

Brak komentarzy: