}

poniedziałek, 18 listopada 2013

..i powiało MROZEM;)


Sa­mot­ny człowiek marznie na dworze.
Śnieg po­woli za­sypu­je je­go wątłe ciało, mróz bez­li­tośnie za­mienia ser­ce w czer­wo­ny lo­dowiec, krew co­raz wol­niej zaczy­na krążyć.
Bez do­mu, bez rodzi­ny, głod­ny i brud­ny.
Nie pozwól, aby je­go świe­czka do­paliła się.
Pomóż mu odzys­kać godność
Nie przechodź obojętnie nad nie­szczęściem ludzkim ...
Brak komentarzy: