}

piątek, 1 listopada 2013

MELK. Klasztor Benedyktynów. cz. I

Opactwo powstało w średniowieczu, na miejscu wcześniejszej fortyfikacji. Niewielką część tych budowli obronnych wkomponowano w zespół klasztorny, czego przykładem jest wieża Babenbergów.
W XV w. tutejsi zakonnicy zainicjowali reformy w obrębie zakonu benedyktyńskiego, głosząc powrót do pierwotnej doktryny św. Benedykta i zyskując uznanie władz kościelnych, czego wyrazem było m.in. uznanie organizacji wspólnoty w Melku za wzorcową przez papieża Urbana VIII.
Klasztor i kościół pw. św. Piotra i św. Pawła poddano gruntownej barokizacji i rozbudowie w XVIII w., w konsekwencji powstał jeden z największych barokowych zespołów sakralnych w Europie, uznawany za najpiękniejszy przykład baroku w Austrii.
Inicjatorem tej rozbudowy był opat Berthold Dietmayr.
Klasztor benedektynów z XI w.
Dziedziniec klasztorny.. znajduje się tam najlepsze gimnazjum i liceum w Austrii.
Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła zbudowany na fundamentach średniowiecznego przez Jakoba Prandtauera, zdobiony freskami, autorem których jest Johann Michael Rottmayr.
W kryptach świątyni są groby Babenbergów.


Wnętrze katedry... kopuły.


Widok z autostrady...

Brak komentarzy: